[ Oferta ] . [ Szkolenie ] . [ Wypalenie Zawodowe ]

Krajobraz po bitwie, czyli Wypalenie Zawodowe

Warsztaty odpowiadają na wiele trudnych pytań np.:

 • Co to jest wypalenie zawodowe?
 • Kogo dotyka najczęściej?
 • Czym nie jest wypalenie zawodowe?
 • Jakie są jego symptomy?
 • Jaką stosować profilaktykę?
 • Jak przeciwdziałać wyczerpaniu?
 • Skąd brać siły do działania?
 • Jak wspierać ludzi z syndromem wypalenia zawodowego?
 • Co robić jak już cię dopadnie?


Co to jest wypalenie zawodowe?

We współczesnej „technologii” pracy, gdzie człowiek traktowany jest najczęściej jak „dostarczyciel dóbr wszelakich”, element systemu, łyżka koparki do zgarniania jak największego urobku, itd., itp. - spojrzenie na pracownika jak na człowieka jest zjawiskiem tak niezwykle pięknym, jak i niezwykle... rzadkim.

Menedżer odpowiada nie tylko za wynik sprzedażowy, ale i za każdą osobę z którą pracuje w zespole. Tak postępuje odpowiedzialny, dojrzały Menedżer. Każdy człowiek jest wart pomocy a człowiek, który wcześniej „płonął” dla tej pracy zaangażowaniem, często bardzo dobrymi wynikami sprzedaży - zasługuje na taką pomoc bardziej niż ktokolwiek inny. Prawda?

Nie zanudzając, powinieneś wiedzieć, że problemem wypalenia (burnout) zawodowego zainteresowano się na poważnie dopiero po opublikowaniu w 1974 roku w bardzo prestiżowym magazynie Journal of Social Issue artykułu psychiatry Herberta J. Freudenbergera. Określił on wypalenie jako stan wyczerpania jednostki, spowodowany nadmiernymi zadaniami stawianymi jej przez środowisko.

Zjawisko wypalenia zawodowego nie jest jednoznacznie określone. W zależności od szkoły uprawiania psychologii, podejścia do człowieka i rodzaju wykonywanej pracy psychologowie akcentują różne czynniki i zachowania związane z syndromem wypalenia zawodowego. Wszystkie koncepcje wywodzą się z badań psychologii pracy. W tejże skupiano się na stresie zawodowym. W poszukiwaniu jednego, podstawowego elementu dla syndromu zwyciężyło wyczerpanie. Wyczerpanie na skutek stresu. Stąd już tylko krok do zaniżonej samooceny. Konsekwencją zaniżonej samooceny jest utrata zdolności do rozwiązywania problemów zawodowych. Nie radzimy sobie w pracy. Coraz gorzej z naszymi umiejętnościami przystosowania się. W zachowaniu pojawia się agresja albo wycofanie. Odczuwany jest brak sukcesów a przecież poczucie tych sukcesów powoduje, że człowiek aktywnie funkcjonuje, „radzi sobie” w pracy i rozwija się. Brak sukcesów jest prostą drogą do wypalenia. Często mówi się też o niewystarczającej, szeroko pojętej gratyfikacji za pracę - w stosunku do ponoszonych kosztów - także szeroko pojętych - oraz niewystarczającego wsparcia w tym procesie.

Zainteresowanie tematem i problemem ma służyć polepszeniu efektywności pracy w Waszych zespołach poprzez pokazanie Wam możliwości rozpoznania zjawiska i wskazanie sposobów radzenia sobie z nim.

 

Korzyści dla uczestników


 • poznają mechanizm powstawania syndromu wypalenia zawodowego
 • dzięki temu nauczą się jemu przeciwdziałać
 • będą potrafili wskazać zachowania będące wskaźnikami syndromu i odróżniać je od innych „zwyczajnych” zachowań
 • nauczą się praktycznego postępowania w sytuacji, gdy już syndrom wystąpi
 • przećwiczą praktycznie sposoby "postępowania" ze sobą samym
 • przećwiczą praktyczne sposoby postępowania z pracownikami dotkniętymi tym syndromem
 • poznają najważniejsze modele powstawania syndromu wypalenia zawodowego
 • potrafią wskazać w tych modelach na najbardziej newralgiczne momenty i zastosować środki zaradcze
 • będą dłużej pracować z lepszą jakością
 • będą dłużej utrzymywać wysoki poziom sprzedaży
 • szybciej wrócą do dobrej kondycji fizycznej i psychicznej
 • lepiej poznają siebie i wykorzystają swoje naturalne umiejętności do przeciwdziałania wyczerpaniu
 • lepiej i efektywniej znajdą równowagę pomiędzy pracą i życiem prywatnym


 

Korzyści dla Pracodawcy


 • polepszasz efektywność pracy z powodu wyposażenia w odpowiednie narzędzia do walki z syndromem, kadry zarządzającej
 • zwiększasz sprzedaż
 • zwiększasz swoje dochody
 • masz wdzięcznego pracownika jeszcze bardziej związanego z firmą
 • masz pracownika sprawnie funkcjonującego w dużo dłuższym okresie czasu
 • pokazujesz pracownikom, że dbasz o ich zdrowie, samopoczucie nie tylko w sytuacji gdy mają świetne wyniki, ale i w tych gorszych momentach
 • budujesz markę pracodawcy przyjaznego pracownikom, dbającego o nich na dobre i na złe
 • masz kolejny benefit dla pracownika wzmacniając jego lojalność i wdzięczność wobec firmy

 

Forma prowadzenia zajęć


Zajęcia prowadzone są:

 • w oparciu o wartości humanistyczne – z uwagą na potrzeby, godność i swobodny rozwój człowieka oraz racjonalne myślenie
 • najczęściej przez dwie osoby: psychologa i trenera z wieloletnim doświadczeniem merytorycznym i życiowym
 • w małych grupach, tylko i wyłącznie warsztatowo, co pozwala każdemu uczestnikowi przećwiczyć nabyte umiejętności
 • dostosowujemy program zajęć do konkretnych sytuacji w miejscu pracy (dzięki wcześniejszemu rozpoznanie potrzeb pracowników i pracodawcy)
 • cele realizujemy i osiągamy siłą i energią uczestników zajęć, wyzwalając je w miłej, przyjaznej i sympatycznej atmosferze
 • szkolenie w pełnej wersji pozwala odbyć uczestnikowi praktyczny trening radzenia sobie z tymi trudnymi, stresogennymi sytuacjami


 

Proces uruchomienia szkolenia

 

Cena


Ustalanie ceny szkolenia:

 • ustalana jest indywidualnie w zależności od szczegółowych wymagań pracodawcy, możliwości logistycznych, częstotliwości i ilości szkoleń, itp.
 • możliwe jest tworzenie cyklów i projektów długofalowych
 • standardowa cena za 1 dzień zajęć wynosi 5 000 PLN
 • możliwe rabaty i upusty nawet do 30% w zależności od ilości szkoleń i wypracowanego projektu szkoleniowego


 

Kontakt


[recaptcha id:Comentre size:compact theme:dark]