[ Oferta ] . [ Szkolenie ] . [ Motywacja ]

To Co Nas Porusza, czyli Ah! Ta Motywacja

Warsztaty odpowiadają na wiele trudnych pytań np.:

 • co to jest motyw?
 • co to jest motywacja?
 • czym są potrzeby?
 • czy i co ma wspólnego szczęście z sukcesem? Jestem szczęśliwy, bo osiągnąłem sukces , czy może na odwrót?
 • jak mobilizować siebie do działania?
 • jak mobilizować innych do działania?
 • skąd czerpać energię na drodze do realizacji celów?
 • kiedy zacząć działać a kiedy dać sobie spokój?
 • czy i kiedy motywacja ma swój kres?


Co to jest motywacja?

Jest wiele definicji i wiele opracowań określających czym jest motywacja. Zaczynam od podstaw. Słowo pochodzi od „movere” , co oznacza poruszać się, a dokład­niej od łacińskich słów: moveo movi, motum, które znaczą poruszać, wprawić w ruch.

Niektórzy uważają, że motyw – jako łacińskie słowo „motivum – ma korzenie w średniowiecznej myśli a w łacinie średniowiecznej znaczy „powód rozstrzygający” oraz „przyczynę”. Właśnie to średniowieczne znaczenie weszło do języków europejskich i nadaje ton pojęciu.

Psychologia rozróżnia motywację i motyw. Motywacja jest pełna dynamiki i „ruchu”. Jest stanem gotowości człowieka do podjęcia określonego działania. To wzbudzony potrzebą zespół procesów psychicznych i fizjologicznych.

Motyw jest tym czymś co rozstrzyga o zaistnieniu całego procesu. Motyw jest tym czymś, co powoduje, że mi się chce! W myśl tych znaczeń możemy powiedzieć, że motyw jest duszą motywacji.

W zarządzaniu motywacja należy do najważniejszych zadań. Łączy w sobie umiejętności porozumiewania się, dawania dobrego przykładu, stawiania wyzwań, zachęcania, uzyskiwania odpowiednich reakcji, angażowania pracowników, delegowania obowiązków, rozwijania i szkolenia, informowania, instruowania oraz sprawiedliwego nagradzania. Zagadnienie obejmuje umiejętność motywowania innych ale także i siebie, czyli automotywację.

Tyle teoria - a praktyka?

Tyle teoria.

Weź udział w warsztatach gdzie teorię przerobimy na praktykę. W tej praktyce, jak prawdziwi zwycięzcy będziemy szukać sposobów a nie powodów jak to robią przegrani!

 

Korzyści dla uczestników


 • poznają najważniejsze teorie motywacji
 • na każdą teorię znajdą zastosowanie w pracy, ale i w życiu codziennym
 • nabywają umiejętności praktycznych
 • lepiej poznają siebie i wykorzystują swoje naturalne możliwości do motywowania siebie i innych
 • potrafią sami odkryć motywację u innych i umiejętnie nią kierować
 • nauczą się stawiać cele zgodnie z kanonem
 • wiedza o czynnikach hamujących i przeszkadzających procesom motywacji i umiejętność ich eliminacji
 • potrafią przewidzieć i zaradzić spadkowi motywacji
 • wiedza jak motywacja w życiu codziennym wpływa na równowagę pomiędzy pracą a życiem


 

Korzyści dla Pracodawcy


 • polepszasz efektywność pracy z powodu wyposażenia w odpowiednie narzędzia do motywowania, kadry zarządzającej
 • zwiększasz sprzedaż
 • zwiększasz swoje dochody
 • masz pracownika zaangażowanego w działanie
 • masz pracownika zmobilizowanego i świadomego swoich działań
 • pokazujesz pracownikom, że dbasz o atmosferę w pracy
 • budujesz markę dbałego o wykształcenie swoich pracowników i ich wysoki poziom wiedzy
 • masz kolejny benefit dla pracownika wzmacniając jego lojalność wobec firmy

 

Forma prowadzenia zajęć


Zajęcia prowadzone są:

 • w oparciu o wartości humanistyczne – z uwagą na potrzeby, godność i swobodny rozwój człowieka oraz racjonalne myślenie
 • najczęściej przez dwie osoby: psychologa i trenera z wieloletnim doświadczeniem merytorycznym i życiowym
 • w małych grupach, tylko i wyłącznie warsztatowo, co pozwala każdemu uczestnikowi przećwiczyć nabyte umiejętności
 • dostosowujemy program zajęć do konkretnych sytuacji w miejscu pracy (dzięki wcześniejszemu rozpoznanie potrzeb pracowników i pracodawcy)
 • cele realizujemy i osiągamy siłą i energią uczestników zajęć, wyzwalając je w miłej, przyjaznej i sympatycznej atmosferze
 • szkolenie w pełnej wersji pozwala odbyć uczestnikowi praktyczny trening radzenia sobie z tymi trudnymi, stresogennymi sytuacjami


 

Proces uruchomienia szkolenia

 

Cena


Ustalanie ceny szkolenia:

 • ustalana jest indywidualnie w zależności od szczegółowych wymagań pracodawcy, możliwości logistycznych, częstotliwości i ilości szkoleń, itp.
 • możliwe jest tworzenie cyklów i projektów długofalowych
 • standardowa cena za 1 dzień zajęć wynosi 5 000 PLN
 • możliwe rabaty i upusty nawet do 30% w zależności od ilości szkoleń i wypracowanego projektu szkoleniowego


 

Kontakt


[recaptcha id:Comentre size:compact theme:dark]